Testat för insatsen

Moderna mobilenheter måste stå ut med en hel del i det dagliga livet. Ingenjörerna hos VAIO® har utvecklat en mängd olika testförfaranden och de därmed förbundna standarderna. Här testas användningsscenarier men även ovanliga händelser.

Staubtest

Dammtest

Damm är en av huvudorsakerna för permanent prestandaförsämring i en mobil dator. Om damm samlar sig kring fläkten och kylelementen, kan värmen inte ledas bort effektivt. Med en egen testkonstruktion förhindrar vi redan under utvecklingsfasen av en ny enhet, att dammackumulation kan leda till försämringar.

Stöttest

Fall kan ha en fatal verkan på en bärbar dator. Inre sprickor, lösa förbindelser eller andra fel på grund av skakningar simuleras med en speciell testkonstruktion och optimeras med hjälp av resultaten. De högkvalitativa materialen övertar här en viktig funktion för att ständigt kunna garantera full stabilitet.

Stoßtest
Strahlungstest

Strålningstest

Elektromagnetisk strålning från enheter är lagstadgad i varje land. Vi från VAIO® har en egen testkammare för att kunna mäta strålningen från våra enheter och optimera dem. På en 360-graders vridplatta testar vi på samma gång också den korrekta funktionen såväl som den svaga strålningen från integrerade radioutrustningar som t.ex. WLAN-modulen.

Vibrationstest

Robusthet under rörelsen genom vibrationstest i driftläget / icke-driftläget / förpackningen.

Under resor med tåg, bil eller flyg blir en elektronisk enhet utsatt för skakningar. Även i frånkopplat tillstånd, vid leverans eller en flygresa påverkar vibrationer komponenterna. På provbänken mäts grundläggande vibrationsmönster och scenarier som tåg eller lastbil. Och detta görs i varje driftläge - drift, frånkopplat och förpackat. Därefter tas enheten isär och mäts noggrant.

Vibrations Test
Elektrostatisch

Elektrostatik

Statisk elektricitet kan förorsaka skador på en dator och vara lika oangenäm för människor när små elstötar uppstår vid hanteringen. För att säkerställa en säker och bekväm drift även vid elektrostatiska urladdningar, vidtas olika åtgärder hos VAIO® redan vid konstruktionen.

Öppna och stänga

Knappast någon komponent utsätts för sådana belastningar som gångjärnen. De är dagligen i rörelse, översträcks, rör sig snabbt eller långsamt. Även kablarna som förser skärmen med ström och bilddata blir böjda varje skärmens position ändras. För att säkerställa att VAIO® är ständig driftsäker görs testkörningar som simulerar dessa belastningar under flera års användning.

Öffnen und schließen
Schlagtest

Slagprov

Varje fall eller slag är en chock för tekniken. Visserligen är SSD-minnen inte längre känsliga för stötar men det finns många andra underenheter som testas intensivt avseende deras stötbeteende.

Slitagetest

En notebook är en ständig följeslagare och lär med tiden känna många olika ytor. Vårt mål är den bästa kvaliteten som är resistent mot slitagespår. Vid vår slitagetest belastar vi vår notebook med en vikt på tre kilogram och drar den över olika ytor.

Abriebtest
Flüssigkristalltest

Flytande kristall-test

Skärmar med flytande kristaller är av naturen ömtåliga. Med olika tryckförsök optimerar vi höljets struktur så länge tills det finns ett optimalt skydd i olika scenarier. Oavsett om det är en hand, armbåge, hårda kanter eller en trång väska: vi testar talrika nödsituationer med direkt tryck . Vår målsättning är robusthet och lång livslängd. Pekskärmen på VAIO A12 genomgår dessutom en skraptest med ett vasst föremål.

Anslutningstest

Oavsett om det gäller nätanslutning, USB-kontakter eller andra anslutningsportar: den dagliga användningen är en belastning. Med vår anslutningstest testar vi hållbarheten på kontaktdon och kretskort. I fem riktningar appliceras härför en definierad dragkraft på förbindelseställena på utsidan .

Anschlusstest

* Kvalitetstest utförs i en specifik miljö baserat på VAIO-standarder. Den här produktens kvalitetstest har inga garantier mot skador eller olyckor, och garanterar inte PC-data